Vooraankondigng Algemene Leden Vergadering

Het bestuur nodigt u allen uit voor een Algemene Leden Vergadering op 1 september 2017. Circa twee weken voor de ALV ontvangt u de definitieve agenda. De agenda omvat in elk geval: - Het deel van de...