Categoriearchief: Instructie

Keuren, Registreren, Kopen en Verkopen van modellen

Recentelijk kregen we wat vragen over het Keuren, Registreren, Kopen en Verkopen van modellen.

Het huishoudelijk reglement vermeldt hierover het volgende:

Alvorens men met een model de lucht in kan moet het model eerst gekeurd worden. Bij goedkeuring wordt een ZLC registratie nummer uitgegeven en deze dient op het model aangebracht te worden. Zonder goedkeuring en registratie nummer is het verboden met betreffende model te vliegen.

Keuren en Registreren van modellen

Waarom dit alles:

    • Het keuren van modellen is allereerst een zaak van de veiligheid. Of je nu een ‘zo-uit-de-doos-model’ vliegt of een creatief model dat je op basis van je eigen wensen en ervaring hebt gebouwd; Alle modellen worden bekeken en gekeurd op veiligheid. Zo worden zaken ‘onderschept’ en opgelost, vóór er problemen ontstaan.
    • Een [goed]gekeurd model krijgt een REGISTRATIEnummer. De gegevens van het model worden genoteerd.
    • Gaat er nu onverhoopt iets mis dat gepaard gaat met bijv. een verzekeringskwestie, dan is ook voor de verzekeraar aannemelijk te maken dat het model aan de algemeen geldende veiligheidseisen voldeed

…nog wat zaken…

    • Raak je het model kwijt, en wordt het vervolgens teruggevonden, dan is het eenvoudig om model en eigenaar weer bij elkaar te brengen

Kopen en Verkopen van modellen

  • Koop je een model van een ander clublid? Laat de registratie even aanpassen, zodat JIJ nu als de nieuwe eigenaar bekend staat!
  • Maak je onverhoopt een crash mee en wordt het model niet meer gevlogen? Verkoop je je model ‘buiten de vereniging’? Geef door dat deze registratie vervalt!

OPGELET
Na een CRASH of een verandering / verbouwing van het model kan het nuttig zijn om je model even opnieuw te laten keuren. Eventuele problemen kunnen worden onderkend en opgelost en je kan weer veilig vliegen.

Op de ‘bouwavonden’ of op het veld – alleen bij aanwezigheid van een keurmeester – kan je je model laten keuren en registreren.
Voor alles omtrent registratienummers kan je contact opnemen met
Hans Wetters: j.wetters@planet.nl
of bel: 06-51518926