Contributie ZLC 2017

 

 

Bestaande leden 2017 Senior

(per 1-1-2017

18 jaar of ouder)

Junior

(per 1-1-2017

jonger dan 18 jaar)

Contributie ZLC €70,- €36,-
Contributie KNVvL €50,- €26,-
Totaal €120,- €62,-

 

 

 

 

Nieuwe aspirant leden 2017 Senior

(per 1-1-2017

18 jaar of ouder)

Junior

(per 1-1-2017

jonger dan 18 jaar)

Contributie ZLC €70,- €36,-
Contributie KNVvL €50,- €26,-
Inschrijfgeld (eenmalig) €20,- €20,-
Totaal €140,- €82,-

 

 

 

 

Nieuwe aspirant leden

1-10-2016 tot en met

31-12-2017

Senior

(per 1-1-2017

18 jaar of ouder)

Junior

(per 1-1-2017

jonger dan 18 jaar)

Contributie ZLC €70,- + €15 €36,- + €7,50
Contributie KNVvL €50,- + €12,50 €26,- + €6,27
Inschrijfgeld (eenmalig) €20,- €20,-
Totaal €167,50 €95,75

 

 

Contributie
De contributie bestaat uit 2 delen t.w. clubcontributie en KNVvL-contributie. Beide contributies moeten rechtstreeks aan de ZLC worden voldaan. De ZLC draagt zorg voor het afdragen van de KNVvL contributie. De betaling dient te geschieden vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar op IBAN: NL45ABNA0625571568 ten name van Z.L.C. Los van de grond te Zoetermeer. Indien de verschuldigde contributie niet op 1 dec. op rekening van de ZLC staat, zal de ZLC het betreffende lidmaatschap beëindigen met onmiddellijke ingang.