Contributie ZLC 2019

 

 

Bestaande leden 2019 Senior

(per 1-1-2019

18 jaar of ouder)

Junior

(per 1-1-2019

jonger dan 18 jaar)

Contributie ZLC €17,50 €17,50
Contributie KNVvL €50,- €26,-
Totaal €67,50,- €43,50

 

 

 

 

 

Contributie
De contributie bestaat uit 2 delen t.w. clubcontributie en KNVvL-contributie. Beide contributies moeten rechtstreeks aan de ZLC worden voldaan. De ZLC draagt zorg voor het afdragen van de KNVvL contributie. De betaling dient te geschieden vóór 1 november voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar op IBAN: NL45ABNA0625571568 ten name van Z.L.C. Los van de grond te Zoetermeer. Indien de verschuldigde contributie niet op 1 dec. op rekening van de ZLC staat, zal de ZLC het betreffende lidmaatschap beëindigen met onmiddellijke ingang.