Categoriearchief: Vereniging

Keuren, Registreren, Kopen en Verkopen van modellen

Recentelijk kregen we wat vragen over het Keuren, Registreren, Kopen en Verkopen van modellen.

Het huishoudelijk reglement vermeldt hierover het volgende:

Alvorens men met een model de lucht in kan moet het model eerst gekeurd worden. Bij goedkeuring wordt een ZLC registratie nummer uitgegeven en deze dient op het model aangebracht te worden. Zonder goedkeuring en registratie nummer is het verboden met betreffende model te vliegen.

Keuren en Registreren van modellen

Waarom dit alles:

  • Het keuren van modellen is allereerst een zaak van de veiligheid. Of je nu een ‘zo-uit-de-doos-model’ vliegt of een creatief model dat je op basis van je eigen wensen en ervaring hebt gebouwd; Alle modellen worden bekeken en gekeurd op veiligheid. Zo worden zaken ‘onderschept’ en opgelost, vóór er problemen ontstaan.
  • Een [goed]gekeurd model krijgt een REGISTRATIEnummer. De gegevens van het model worden genoteerd.
  • Gaat er nu onverhoopt iets mis dat gepaard gaat met bijv. een verzekeringskwestie, dan is ook voor de verzekeraar aannemelijk te maken dat het model aan de algemeen geldende veiligheidseisen voldeed

…nog wat zaken…

  • Raak je het model kwijt, en wordt het vervolgens teruggevonden, dan is het eenvoudig om model en eigenaar weer bij elkaar te brengen

Kopen en Verkopen van modellen

 • Koop je een model van een ander clublid? Laat de registratie even aanpassen, zodat JIJ nu als de nieuwe eigenaar bekend staat!
 • Maak je onverhoopt een crash mee en wordt het model niet meer gevlogen? Verkoop je je model ‘buiten de vereniging’? Geef door dat deze registratie vervalt!

OPGELET
Na een CRASH of een verandering / verbouwing van het model kan het nuttig zijn om je model even opnieuw te laten keuren. Eventuele problemen kunnen worden onderkend en opgelost en je kan weer veilig vliegen.

Op de ‘bouwavonden’ of op het veld – alleen bij aanwezigheid van een keurmeester – kan je je model laten keuren en registreren.
Voor alles omtrent registratienummers kan je contact opnemen met
Hans Wetters: j.wetters@planet.nl
of bel: 06-51518926

Hoe kan ik een filmpje op de site plaatsen

Ik gebruik een filmpje van Artur over hellingzweven als voorbeeld. Dank Artur.

 1. Log in
 2. Bovenaan in de menubalk > klik ‘+nieuw > bericht’
 3. de dashboard-editor opent…
 4. Geef hierboven eerst een Titel…

  Vertel vervolgens iets meer over wat we te zien krijgen.
  22_2

  Bijvoorbeeld:

  • wie
  • wat
  • waar
  • wanneer
  • bijzonderheden

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.

  klik op de plek waar je de video wilt plaatsen

 5. klik de knop ‘media toevoegen’
 6. 22_3

 7. klik op de verkenner van je eigen PC en ga op zoek naar je eigen filmpje
 8. ‘klik-en-sleep’ het filmpje van de verkenner van je eigen PC >>> naar de mediabibliotheek van de site
 9. 22_4

 10. de site bewerkt nu de video… een momentje geduld
  22_5
 11. 22_6
 12. zo nodig: vink het juiste bestand AAN

  LET OP!!

 13. weergave instellingen: kies ‘mediaspeler insluiten’
  22_7
 14. klik ‘invoegen in bericht’
 15.  

  Natuurlijk kan je ook onder de video nog uitleg en allerlei zaken kwijt…

  == == == Belangrijk!!!

 16. klik nu AAN tot welke CATEGORIEëN JE BERICHT / VIDEO BEHOORT!!!
 17. Zo komt je bericht / video op de juiste plek van de site terecht
 18. 22_8

 19. Geef je bericht / video ook ‘TAGS’, bijv. ‘hellingzweven’ en ‘maiden flight’ zo wordt je stukje eenvoudiger gevonden!!
 20. == == == als laatste…

 21. ga naar ‘featured image’ / uitgelichte afbeelding [rechts-onderaan] en voeg een afbeelding toe. Deze uitgelichte afbeelding verschijnt dadelijk bovenaan het bericht en op de home-page
 22. ook hier kan je slepen vanuit de verkenner…
 23. Tevreden? >> SLA ALLE WIJZIGINGEN OP!!
 24. 22_9

LOOP JE VAST? HEB JE NOG VRAGEN?
Schrijf even een mailtje naar: redactie@zoetermeerseluchtvaartclub.nl; Ik help je graag even op weg.

Huishoudelijk Reglement

Waar veel mensen samen hun hobby bedrijven en plezier maken, zijn gezamenlijke afspraken de basis van een harmonieus verenigingsleven.
Daarom hebben we een ‘huishoudelijk reglement’. Natuurlijk zijn de regels slechts een ‘houvast’. Waar het steeds om gaat is ‘lekker vliegen’ en hobbyen, met respect en ruimte voor die ander.

Huishoudelijk Reglement

Art 1 Doel

De Zoetermeerse Luchtvaartclub “Los van de Grond” stelt zich ten doel de luchtvaartgezindheid op te wekken en aan te wakkeren en in goede banen te leiden, alsmede de kennis van de luchtvaart te verbreiden en aan te kweken. Maar in het bijzonder is het streven er op gericht de leden te doen deelnemen aan de Modelvliegsport en eventueel aan andere takken van de luchtvaartsport.

Art 2 Middelen

Ter bevordering van dit doel kunnen onder meer de volgende middelen worden aangewend:
a. Het bouwen en beproeven van en het experimenteren met modelvliegtuigen.
b. Het deelnemen aan en organiseren van wedstrijden met modelvliegtuigen.
c. Het houden en organiseren van lezingen, filmvoorstellingen, cursussen, vergaderingen, excursies en tentoonstellingen.
d. Het deelnemen aan de door de afdeling Modelvliegtuigsport van de KNVvL georganiseerde luchtvaartdagen, luchtvaartkampen en club wedstrijden met modelvliegtuigen.
e. Het aan de leden ter lezing geven van luchtvaartlectuur.

Art 3 Leden

De clubleden worden onderscheiden in juniorleden, seniorleden en aspirant-leden. Alle leden van de ZLC zijn tevens lid van de KNVvL.
Juniorleden: zij die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, doch nog niet die van 18 jaar.

Seniorleden: zij die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Aspirant-leden: elke nieuwe aanmelding wordt, op datum van binnenkomst, geregistreerd op een wachtlijst en binnen het voltallige ZLC Bestuur gecommuniceerd. Het bestuur beslist aan de hand van de ruimte in de ledenlijst of toelating mogelijk is. Om kennis te maken met elkaar en de clubafspraken wordt je, na het voldoen van het contributie inclusief inschrijfgeld, eerst toegelaten als aspirant-lid voor een periode van minimaal 6 tot maximaal 12 maanden. Na goedkeuring van het ZLC bestuur en in overleg met het aspirant-lid volgt daarna een definitief Junior of Senior ZLC Lidmaatschap.

Donateurs: zij die de club met een bedrag van minimaal €25,- per jaar willen steunen.

Ereleden: zijn zij die gedurende langere tijd zich buitengewoon ingespannen hebben voor de club. Zij worden door het bestuur gekozen. Een erelid betaalt, zolang hij lid wenst te blijven, geen jaarlijkse clubcontributie.

Art 4 Contributie

Alle junior- en seniorleden moeten de door die vereniging vast te stellen contributie betalen. De contributie moet vóór het begin van het verenigingsjaar rechtstreeks aan de ZLC worden voldaan.
In het jaar van toetreding wordt deze contributie verhoogd met inschrijfkosten. De contributie bestaat uit 2 delen t.w. clubcontributie en KNVvL contributie. Beide contributies moeten rechtstreeks aan de ZLC worden voldaan. De ZLC draagt zorg voor het afdragen van de KNVvL contributie. De betaling dient te geschieden vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar IBAN: NL45ABNA0625571568 ten name van Z.L.C. Los van de grond te Zoetermeer. Indien de verschuldigde contributie niet op 1 dec. op rekening van de ZLC staat, zal de ZLC het betreffende lidmaatschap beëindigen met onmiddellijke ingang.

Art 5 Inschrijfgeld

Junior-, senior- en aspirant-leden betalen bij toetreding tot de club €10,00 inschrijfgeld.

Art 6 Lidmaatschap

Bij toetreding wordt men lid voor het lopende verenigingsjaar (kalenderjaar).
Het Junior en Senior lidmaatschap wordt automatisch van jaar tot jaar verlengd.
Wanneer men vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar heeft opgezegd houdt het lidmaatschap op met ingang van het nieuwe verenigingsjaar (kalenderjaar).

Art 7 Bestuur

Het bestuur bestaat uit minstens 3 en hoogstens 9 leden.
Het bestuur moet minimaal de volgende functies omvatten:
voorzitter, secretaris, penningmeester.
De bestuursleden hebben zitting voor 2 jaar, jaarlijks treedt de helft van het bestuur af volgens een rooster, zij zijn onmiddellijk herkiesbaar.
Is het aantal bestuursleden oneven, dan zal het ene jaar de helft van het aantal naar boven en het andere jaar de helft van het aantal naar beneden worden afgerond.
De dagelijkse leiding van de club berust bij de voorzitter, secretaris, penningmeester en de bouwleider.
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit noodzakelijk acht, doch tenminste éénmaal per twee maanden, en ook wanneer ten minste de helft van het aantal leden dit wenst.
Alle besluiten ter vergadering worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
De voorzitter brengt op de jaarlijkse Algemene Vergadering de genomen bestuur besluiten ter kennis van de leden.

Art 8 Jaarvergadering

Tenminste éénmaal per jaar, zo mogelijk in de maand januari, wordt een Algemene Jaarvergadering uitgeschreven.
Hiervoor worden alle junior- en seniorleden uitgenodigd.
De agenda, vergezeld van de oproep, moet tenminste 7 dagen van tevoren worden verzonden en onder andere de volgende punten bevatten:
a. Bestuursverkiezing.
b. Verkiezing Kascontrole-commissie.
c. Notulen vorige vergadering.
d. Jaarverslag van de secretaris en jaarverslag van de penningmeester.

Stemrecht hebben die leden die ten minste 3 maanden Junior of Senior lid zijn.
De verkiezing geschiedt bij acclamatie of schriftelijk.
Wanneer bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen heeft herstemming plaats tussen de personen die de meeste stemmen op zich verenigden.
Is ook daarbij geen meerderheid verkregen dan beslist het lot.

Art 9 Verslag

Van de Jaarvergadering wordt een verslag door de secretaris gemaakt.

Art 10 Kascontrole-commissie

Op de Algemene Jaarvergadering wordt uit de leden een commissie van 3 personen gekozen die tenminste éénmaal per jaar de boeken en bescheiden van de penningmeester controleert en hiervan aan de leden verslag uitbrengt tijdens de Algemene Jaarvergadering.

Art 11 Terrein bepalingen

Alle bepalingen en voorwaarden die door derden (o.a. Gemeente) worden gesteld, zullen in een Terrein-reglement worden vastgelegd en bij het Huishoudelijk-reglement gevoegd.
Overtreding van de bepalingen die in het Terrein-reglement zijn vastgelegd, kunnen tot schorsing en ontzegging van de toegang tot een terrein leiden, tenzij het bestuur of de ledenvergadering zulks anders beslist.
Het is Junior en Senior leden toegestaan om incidenteel een introducé mee te nemen die wil vliegen. De introducé dient in het bezit te zijn van een geldig KNVvL-lidmaatschapkaart en brevet. Het betreffende lid is verantwoordelijk voor de introducé en dient zich vooraf te melden bij het bestuur of de aanwezige terreincommissaris.

Art 12 Slotbepaling

Voor alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, zo nodig na overleg te hebben gepleegd met het afdelingsbestuur Modelvliegtuigsport van de KNVvL.

Behandeld en goedgekeurd in de oprichtingsvergadering die plaats vond op woensdag 4 april 1979 in het “Kruispunt” aan de Osylaan 2 te Zoetermeer.
Opnieuw vastgesteld door de Algemene Jaarvergadering gehouden op 10 maart 2000.
Opnieuw vastgesteld door de extra ledenvergadering gehouden op 12 januari 2001.
Opnieuw vastgesteld door de ALV gehouden op 11 mei 2007.

Opnieuw vastgesteld door de ALV gehouden op 26 febr.2010.
voorzitter: J.A. Fioole secretaris: C. de Jonge

Statuten

De statuten van een vereniging zijn de grondregels welke volgens de wet zijn voorgeschreven. Een wijziging in de statuten vindt altijd plaats door tussenkomst van een notaris en moet in een algemene (leden) vergadering worden voorgelegd en goedgekeurd.
Hier vind u de statuten als pdf

Contributie

Contributie ZLC 2019

Bestaande leden 2019 Senior

(per 1-1-2019

18 jaar of ouder)

Junior

(per 1-1-2019

jonger dan 18 jaar)

Deelnemer NK drone racen 

(per 1-1-2019

inclusief KNVvL lidmaatschap)

Deelnemer NK drone racen 

(per 1-1-2019

Al in bezit KNVvL lidmaatschap zelf of via andere club)

Contributie ZLC €17,50 €17,50
Contributie KNVvL €50,- €26,-  €50,-
 Donateurschap  €17,50 €17,50
Bijdrage NK Droneracen €32,50 €32,50
Totaal €67,50 €43,50 €100,00 €50,00

Contributie

De contributie bestaat uit 2 delen t.w. clubcontributie en KNVvL-contributie. Beide contributies moeten rechtstreeks aan de ZLC worden voldaan. De ZLC draagt zorg voor het afdragen van de KNVvL contributie. De betaling dient te geschieden vóór 1 november voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar op IBAN: NL45ABNA0625571568 ten name van Z.L.C. Los van de grond te Zoetermeer. Indien de verschuldigde contributie niet op 1 dec. op rekening van de ZLC staat, zal de ZLC het betreffende lidmaatschap beëindigen met onmiddellijke ingang.

Deelname NK Droneracen 2019

De deelname aan bestaat uit 3 delen t.w. het donateurschap van de ZLC, de KNVvL contributie en de bijdrage aan het NK Droneracen. Voor deelnemers die al een KNVvL lidmaatschap hebben via een andere KNVvL Modelvliegclub of individueel is er een aparte optie. De betaling voor deelname is via de directe link op het aanmeld formulier VOORAF te voldoen. Zonder volledig ingevuld inschrijfformulier en juiste betaling is deelname aan het NK Droneracen 2019 niet mogelijk.

Terreinreglement

Het Terreinreglement bestaat uit
· 1 Voorwaarden voor toelating
· 2 Algemene voorschriften
· 3 Gedragsregels in de readybox
· 4 Vliegvoorschriften
· 5 Indeling vliegterrein
· 6 Taakomschrijving terreincommissaris
· 7 Geluidsmeting volgens FAI

1 Voorwaarden voor toelating

 1. Lidmaatschap ZLC. (Min. leeftijd 12 jaar)
 2. Op uitnodiging van een ZLC lid en toestemming van het bestuur of terreincommissaris.
 3. Geldige W.A. verzekering.
 4. Zender en ontvanger moeten zijn goedgekeurd.
 5. Iedere modelvlieger dient zich strikt aan het reglement te houden, geldend voor het modelvliegveld.
 6. Van de modelvlieger die zich akkoord verklaard met de voorwaarden wordt een lidmaatschapskaart uitgereikt, waarmee hij/zij toestemming krijgt om op het vliegterrein van de ZLC te vliegen onder het toezicht van een brevethouder. Na het behalen van het vliegbrevet is zelfstandig vliegen onder genoemde voorwaarden toegestaan.
 7. De vliegers mogen het vliegterrein uitsluitend gebruiken voor de beoefening van de modelvliegsport, voor hun eigen rekening en risico.
 8. Belangstellenden c.q. potentiële leden mogen op het platform worden toegelaten wanneer toestemming is verleend door een terreincommissaris of bestuurslid.
 9. Ten behoeve van het gebruik en het beheer van het vliegterrein zijn voorwaarden en gebruiksregels van kracht, naar welke het bezoekende en gebruikmakend publiek zich dient te gedragen of te voldoen.
  Aan degene die zich niet aan de gestelde voorwaarden wenst te houden of te voldoen, kan de toegang tot het vliegterrein worden ontzegd.

2 Algemene voorschriften

 1. Zonder toestemming van de ZLC is vliegen op het terrein verboden.
 2. Het modelvliegen vindt plaats onder toezicht van (een) door de ZLC aangestelde terreincommissaris(sen). De autoriteit van de terreincommissaris moet door de modelvliegers worden aanvaard. Zijn aanwijzingen met betrekking tot vlieggedrag dienen strikt te worden opgevolgd.
 3. Bij meningsverschillen tussen de modelvliegers en het recreatiepubliek, dient de modelvlieger zich in verbinding te stellen met de terreincommissaris.
 4. De auto’s van modelvliegers dienen te worden geparkeerd op het, door de ZLC aangewezen, parkeerplaatsen.
 5. De modelvliegers zijn verplicht het terrein netjes achter te laten, vliegtuigdelen dienen te worden meegenomen en mogen niet worden achtergelaten.
 6. Op zater-, zon-, en feestdagen mag uitsluitend worden gevlogen onder toezicht van een terreincommissaris. Op werkdagen dient minstens één brevethouder aanwezig te zijn.
 7. Het besturen van modelvliegtuigen in combinatie met het gebruik van alcohol houdende dranken of drugs is per definitie VERBODEN.
  Hierbij dient ook te worden gedacht aan de invloed die bepaalde medicijnen op de mens hebben, uitgedrukt in de zin: “kan de rijvaardigheid beïnvloeden”
 8. Modelvliegers zijn niet alleen civielrechtelijk maar ook straf-rechtelijk aansprakelijk voor hun handelingen.
 9. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan goederen, voor persoonlijk letsel, of voor ander ongerief door of ten gevolge van het modelvliegen op het veld ontstaan.
 10. Het is verboden om een zender in bedrijf te stellen, terwijl men niet over de juiste vrije frequentie beschikt ( Lidmaatschapskaart in frequentiekast) (Indien men niet in het bezit is van de benodigde frequentie plaats in de frequentiekast, dient men de zendantenne ingeschoven te houden of de zender uit te schakelen,bezitters van zenders met een zgn. korte antenne, dienen deze te verwijderen.Zonder frequentiekaart zender niet in bedrijf hebben)
 11. Alleen door de PTT toegestane frequenties mogen worden gebruikt.(incl.2,4 Ghz)
 12. Het model moet duidelijk leesbaar zijn voorzien van de naam en adres van de eigenaar.
 13. Modelvliegers, die zich niet aan de regels houden, kunnen door de terreincommissaris een vliegverbod opgelegd krijgen. Daarna kan hun door het bestuur de toegang tot het veld worden ontzegd of geschorst worden.
 14. Een ZLC-lid is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn introducé(s) op het terrein.
 15. Alvorens men met een model de lucht in kan moet het model eerst gekeurd worden. Bij goedkeuring wordt een ZLC registratie nummer uitgegeven en deze dient op het model aangebracht te worden. Zonder goedkeuring en registratie nummer is het verboden met betreffende model te vliegen.
 16. Door instructeurs van de ZLC wordt op verzoek les gegeven. De instructie periode wordt afgesloten met het behalen van een brevet A.
 17. Op de vlieglocaties van de ZLC wordt om en om gevlogen met vleugelmodellen en helikopters.(dus niet gelijktijdig) De terreincommissaris bepaalt dit.
 18. Vermijdt het vol gas vliegen zoveel mogelijk. De huizen komen steeds dichterbij te staan en het geluid kan voor veel bewoners irritant zijn. Voorkom klachten. We willen toch blijven vliegen?

3 Gedragsregels in de readybox

 1. Vliegtuigen moeten zodanig opgesteld worden dat men elkaar niet hindert, normaal geldt dat wie later komt achteraan moet aansluiten.
 2. Motoren mogen in de pits worden gestart.
 3. Voor het langdurig proefdraaien of afstellen dient een stille hoek van het vliegterrein te worden opgezocht. Langdurig draaien van motoren in de readybox is niet toegestaan.
 4. De modelvlieger moet er voor waken dat anderen geen hinder of gevaar ondervinden van draaiende motoren cq. propellers.
 5. In de pits moeten vliegtuigen en helikopters met draaiende motoren altijd worden vastgehouden.
 6. Vrij taxiën in, vanuit en naar de readybox is niet toegestaan, het toestel dient na het starten:
  • a) opgenomen te worden, of
  • b) worden vastgehouden bij bv. de staart totdat het toestel veilig buiten de pits is gebracht.
 7. Het frequentie bezit dient direct na het vliegen te worden verwijderd uit de frequentiekast/paal.

4 Vliegvoorschriften

 1. Volgens de voorschriften van gemeente Zoetermeer mag er gevlogen worden van 10.00 tot 21.00 uur van maandag t/m zaterdag. Op zondag van 12.00 tot 21.00 uur of tot zonsondergang, als deze eerder ondergaat.
 2. Het maximale aantal vliegtuigen wat zich gelijktijdig in de lucht mag bevinden is 3 (hierbij geldt dat het maximale aantal modellen waarvan de motor loopt, 3 bedraagt) Elektromodellen uitgezonderd.
 3. De modelvliegers dienen zich te houden aan de voorschriften en bepalingen opgenomen in de luchtvaartwet, regeling modelvliegtuigen.
  Deze bepalingen houden het volgende in:
  a. maximale vlieghoogte is 100 meter.
  b. maximaal toegestaan gewicht van een modelvliegtuig is 20 kg.
 4. Modelvliegtuigen met een verbrandingsmotor moeten zijn voorzien van een deugdelijke demper.
 5. De maximale geluidsproductie is 80 dB(A) op 7 meter, gemeten volgens FAI-regels.
 6. Een modelvliegtuig met een verbrandingsmotor, moet gecertificeerd zijn met een geluidsrapport.
  Voor niet gecertificeerde motorvliegtuigen geldt een vliegverbod.
 7. Minimale vlieghoogte buiten het start- en landing gebied is 10 meter, opstijgen en landen niet inbegrepen.
 8. Vliegen boven de hoofden van de toeschouwers, boven aangrenzende weg ,container/zitplaatsen en boven auto’s is ten strengste verboden.
 9. Motorvliegtuigen, die binnen de geluidsnorm vallen, maar geluid veroorzaken met een hoog irritatiegehalte (veel hoge tonen), kunnen ook een vliegverbod worden opgelegd.
 10. Modelvliegers houden zich buiten de landingsstrip op, in de nabijheid van de readybox, als niet daadwerkelijk wordt gevlogen.
 11. Nadat de modelvlieger een frequentie bezit in de frequentiekast/paal heeft geplaatst, begeeft hij/zij zich naar de readybox en neemt van daaruit een aanvang met de vlieghandelingen, deze worden eveneens daar beëindigd.
 12. Er mag alleen worden gevlogen binnen het gebied zoals aangegeven is op de plattegrond.
 13. Start en landing moet duidelijk aan de mede-piloten worden kenbaar gemaakt.
 14. Voordat de start en/of landingsbaan wordt betreden dient toestemming te worden gevraagd aan de mede-piloten.
 15. Helikopters dienen te starten en landen op de heli-hoover plaats zoals aangegeven is op de plattegrond.
 16. Modellen mogen niet over de readybox, de toeschouwers, wegen,container en bebouwing vliegen.
 17. Na het vliegen moet de zender worden uitgeschakeld en de antenne worden ingeschoven of verwijderd, een zgn, korte antenne moet altijd worden verwijderd. Lidmaatschapskaart gelijk uit frequentie kast/paal nemen.
 18. Bij gelijktijdige aanwezigheid van meerdere toestellen in de lucht kan (kunnen) de aanwezige terreincommissaris(sen) een, tijdelijk, vast vliegcircuit voorschrijven om de veiligheid te bevorderen.
 19. Per direct wordt een ieder door vliegleider aangesproken op zijn gedrag als dit in strijd is met de geldende regels en de veiligheid of overlast in het geding is. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen van de vliegleider zal direct overgegaan worden op het schorsen van het betreffende clublid. Discussie hierover is op het veld niet mogelijk. De clubkaart zal, in afwachting van de rapportage aan het bestuur, worden ingenomen en het clublid is met onmiddellijke ingang geschorst. Het bestuur neemt op grond van de rapportage, en nadat het clublid is gehoord, een uiteindelijke beslissing voor welke periode het clublid geschorst zal blijven.
 20. Elk incident dient aan (een lid van) het bestuur gemeld te worden. Bij het niet naleven van de meldplicht volgt automatisch een schorsing voor een nader vast te stellen tijd.
  • In geval van schorsing zal geen restitutie van (een deel) van de contributie plaatsvinden.
  • Conform de afspraken heeft de schorsing een minimale periode van 3 (drie) maanden.
  • Afhankelijk van de ernst van het incident, en bij herhaling, kan in het uiterste geval het clublid geroyeerd worden.

5 Indeling vliegterrein

 1. Piloten, die vliegen, staan bij elkaar op de readybox. Deze box wordt aangegeven door een pylon.
 2. Helikopter-vliegers staan tijdens hooveren en vliegen op de box voor heli-piloten.

6 Taakomschrijving Terreincommissaris

 1. Het toezien op naleving van het reglement.
 2. De terreincommissaris is gerechtigd, bij aanwezigheid van meerdere zenders die op dezelfde frequentie werken, een tijdslimiet aan het gebruik van de frequentie te stellen.
 3. De terreincommissaris rapporteert ernstige overtredingen aan het ZLC-bestuur.
 4. Meningsverschillen tussen terreincommissarissen en leden dienen aan het ZLC-bestuur te worden voorgelegd.
 5. Controleren op het ZLC lidmaatschap.
 6. Controleren of er geluidsrapporten aanwezig zijn.
 7. De daartoe door het ZLC-bestuur gemachtigde personen mogen het vliegexamen afnemen en het vliegbrevet ondertekenen.
 8. De daartoe door het ZLC-bestuur gemachtigde terreincommissarissen mogen de geluidsmetingen uitvoeren en de geluidsmeetrapporten ondertekenen. Er wordt gemeten volgens de FAI meetmethode.
 9. Motorvliegtuigen, die binnen de geluidsnorm vallen, maar geluid veroorzaken met een hoog irritatiegehalte (veel hoge tonen), kunnen ook een vliegverbod worden opgelegd.
 10. Beroep tegen een vliegverbod is schriftelijk mogelijk bij het ZLC-bestuur. De uitspraak van het bestuur is bindend.
 11. De terreincommissaris is herkenbaar aan een oranje jack.

7 Geluidsmeting volgens FAI

Voor radiobestuurde modellen mag het max. geluidsniveau niet meer bedragen, dan 80dB (A) op 7 meter afstand.(2 takt motoren). De ZLC hanteert daarnaast voor 4 takt motoren een maximaal geluidsniveau van 85 dB (A). Voor alle benzine motoren geldt een maximaal geluidsniveau van 89 dB. (A) Voor turbine motoren is een waarde nog niet bekend. Deze mogen vooralsnog niet met vol gas vliegen.
Het geluid moet op de volgende wijze worden gemeten:
· Standaard meting
Het model wordt op een draaibaar platform geplaatst, 1.0 m boven de grond. De microfoon wordt op 7 m benedenwinds van het te meten model geplaatst, eveneens op 1.0 m boven de grond. Met de motor vol gas draaiend wordt het platform 360 graden gedraaid, waarbij op iedere 45 graden wordt gestopt, om een meting te verrichten. Het gemiddelde van de acht metingen wordt beschouwd als het geluisniveau van het model. Metingen zijn niet geldig, als de windsnelheid groter is dan 5m/sec (3-4 op de schaal van Beaufort). De metingen moeten boven kort gras worden uitgevoerd. Er mogen zich geen objecten, welke het geluid kunnen weerkaatsen, op minder dan 30 m afstand van het model of microfoon bevinden.
· Versnelde meting
Een snelle check kan worden uitgevoerd met het model op de grond en de neus in de windrichting, met de motor vol gas draaiend. De geluidsmeter wordt op 3 m afstand en 30 cm boven de grond gehouden. Er wordt loodrecht op de vliegrichting ter hoogte van de motor en aan de uitlaatzijde gemeten.
Boven een hard oppervlak (bv tegels) is het maximum toegestane geluidsniveau 95 dB (A), boven gras 93 dB (A).

Uitnodiging aan alle leden van de KNVvL afdeling modelvliegsport


Graag nodigen we alle Nederlandse modelvliegclubs en hun leden uit om deel te nemen aan het eerste Nationale Indoor Modelvliegfestival. Jullie zijn van harte welkom om te komen vliegen (gratis voor KNVvL leden) of om te komen kijken, om je tweedehands spullen te verkopen of om je mooiste vliegtuigen static te tonen. Onderstaand treffen jullie een persbericht over dit festival aan.

Informatie en Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden verwijzen we je naar de site van de afdeling modelvliegsport: http://www.modelvliegsport.nl
Ook kun je een mail sturen naar indoorvliegen@outlook.com
Alex Janssen, Voorzitter Commissie Recreatief Vliegen, Afdeling modelvliegsport

PERSBERICHT

Nationaal Indoor Festival modelvliegen in Vianen

Zaterdag 28 maart 2015 zal een landelijk Modelvliegfestival plaatsvinden in de grote sporthal Helsdingen te Vianen,  Westelijke Parallelweg 1, 4133 NH, Vianen.
Vanaf 10:30 uur – 17:00 uur zijn modelvliegers uit heel Nederland welkom om recreatief te komen vliegen. Voor het publiek zal er veel te zien en te beleven zijn.

Dit Festival wordt georganiseerd door de commissie Recreatief Vliegen van de afdeling Modelvliegsport van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, KNVvL.

Tijdens het Festival vliegen meerdere piloten tegelijk met een grote variëteit aan modelvliegtuigen.
Verder is er een tweedehands markt voor modelvliegtuigspullen. Er staan grote modelvliegtuigen die van dichtbij bekeken kunnen worden.

De bezoekers van het festival kunnen op Flightsimulators het modelvliegen proberen.

Recreatief Indoor Modelvliegen

Er wordt gevlogen met modelvliegtuigen, helikopters en multikopters (tegenwoordig vaak ook aangeduid als drones) zolang ze maar minder dan 400 gram wegen.

De modelvliegtuigen waarmee gevlogen wordt zijn, ondanks het feit dat zij soms minder dan 100 gram wegen, vaak buitengewoon geavanceerd. Dit om te bereiken dat zij over alle assen radiografisch bestuurbaar zijn. Hierdoor, gecombineerd met de stuurvaardigheid van de piloten, wordt menigmaal een groots vliegbeeld gerealiseerd.

Indoorvliegen wordt ook in (internationaal) wedstrijdverband gedaan maar daarvan is tijdens dit evenement geen sprake. De nadruk ligt deze dag heel bewust op het recreatief modelvliegen. Het recreatieve vliegen is wel een mooie opstap voor menig wedstrijdvlieger.

 

— * origineel bericht bewerkt voor gebruik op de website –redactie

Terreinreglement

· 1 Voorwaarden voor toelating
· 2 Algemene voorschriften
· 3 Gedragsregels in de readybox
· 4 Vliegvoorschriften
· 5 Indeling vliegterrein
· 6 Taakomschrijving terreincommissaris
· 7 Geluidsmeting volgens FAI

1 Voorwaarden voor toelating

 1. Lidmaatschap ZLC. (Min. leeftijd 12 jaar)
 2. Op uitnodiging van een ZLC lid en toestemming van het bestuur of terreincommissaris.
 3. Geldige W.A. verzekering.
 4. Zender en ontvanger moeten zijn goedgekeurd.
 5. Iedere modelvlieger dient zich strikt aan het reglement te houden, geldend voor het modelvliegveld.
 6. Van de modelvlieger die zich akkoord verklaard met de voorwaarden wordt een lidmaatschapskaart uitgereikt, waarmee hij/zij toestemming krijgt om op het vliegterrein van de ZLC te vliegen onder het toezicht van een brevethouder. Na het behalen van het vliegbrevet is zelfstandig vliegen onder genoemde voorwaarden toegestaan.
 7. De vliegers mogen het vliegterrein uitsluitend gebruiken voor de beoefening van de modelvliegsport, voor hun eigen rekening en risico.
 8. Belangstellenden c.q. potentiële leden mogen op het platform worden toegelaten wanneer toestemming is verleend door een terreincommissaris of bestuurslid.
 9. Ten behoeve van het gebruik en het beheer van het vliegterrein zijn voorwaarden en gebruiksregels van kracht, naar welke het bezoekende en gebruikmakend publiek zich dient te gedragen of te voldoen.

Aan degene die zich niet aan de gestelde voorwaarden wenst te houden of te voldoen, kan de toegang tot het vliegterrein worden ontzegd.

2 Algemene voorschriften

 1. Zonder toestemming van de ZLC is vliegen op het terrein verboden.
 2. Het modelvliegen vindt plaats onder toezicht van (een) door de ZLC aangestelde terreincommissaris(sen). De autoriteit van de terreincommissaris moet door de modelvliegers worden aanvaard. Zijn aanwijzingen met betrekking tot vlieggedrag dienen strikt te worden opgevolgd.
 3. Bij meningsverschillen tussen de modelvliegers en het recreatiepubliek, dient de modelvlieger zich in verbinding te stellen met de terreincommissaris.
 4. De auto’s van modelvliegers dienen te worden geparkeerd op het, door de ZLC aangewezen, parkeerplaatsen.
 5. De modelvliegers zijn verplicht het terrein netjes achter te laten, vliegtuigdelen dienen te worden meegenomen en mogen niet worden achtergelaten.
 6. Op zater-, zon-, en feestdagen mag uitsluitend worden gevlogen onder toezicht van een terreincommissaris. Op werkdagen dient minstens één brevethouder aanwezig te zijn.
 7. Het besturen van modelvliegtuigen in combinatie met het gebruik van alcohol houdende dranken of drugs is per definitie VERBODEN.Hierbij dient ook te worden gedacht aan de invloed die bepaalde medicijnen op de mens hebben, uitgedrukt in de zin: “kan de rijvaardigheid beïnvloeden”
 8. Modelvliegers zijn niet alleen civielrechtelijk maar ook straf-rechtelijk aansprakelijk voor hun handelingen.
 9. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan goederen, voor persoonlijk letsel, of voor ander ongerief door of ten gevolge van het modelvliegen op het veld ontstaan.
 10. Het is verboden om een zender in bedrijf te stellen, terwijl men niet over de juiste vrije frequentie beschikt ( Lidmaatschapskaart in frequentiekast) (Indien men niet in het bezit is van de benodigde frequentie plaats in de frequentiekast, dient men de zendantenne ingeschoven te houden of de zender uit te schakelen,bezitters van zenders met een zgn. korte antenne, dienen deze te verwijderen.Zonder frequentiekaart zender niet in bedrijf hebben)
 11. Alleen door de PTT toegestane frequenties mogen worden gebruikt.(incl.2,4 Ghz)
 12. Het model moet duidelijk leesbaar zijn voorzien van de naam en adres van de eigenaar.
 13. Modelvliegers, die zich niet aan de regels houden, kunnen door de terreincommissaris een vliegverbod opgelegd krijgen. Daarna kan hun door het bestuur de toegang tot het veld worden ontzegd of geschorst worden.
 14. Een ZLC-lid is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn introducé(s) op het terrein.
 15. Alvorens men met een model de lucht in kan moet het model eerst gekeurd worden. Bij goedkeuring wordt een ZLC registratie nummer uitgegeven en deze dient op het model aangebracht te worden. Zonder goedkeuring en registratie nummer is het verboden met betreffende model te vliegen.
 16. Door instructeurs van de ZLC wordt op verzoek les gegeven. De instructie periode wordt afgesloten met het behalen van een brevet A.
 17. Op de vlieglocaties van de ZLC wordt om en om gevlogen met vleugelmodellen en helikopters.(dus niet gelijktijdig) De terreincommissaris bepaalt dit.
 18. Vermijdt het vol gas vliegen zoveel mogelijk. De huizen komen steeds dichterbij te staan en het geluid kan voor veel bewoners irritant zijn. Voorkom klachten. We willen toch blijven vliegen?

3 Gedragsregels in de readybox

 1. Vliegtuigen moeten zodanig opgesteld worden dat men elkaar niet hindert, normaal geldt dat wie later komt achteraan moet aansluiten.
 2. Motoren mogen in de pits worden gestart.
 3. Voor het langdurig proefdraaien of afstellen dient een stille hoek van het vliegterrein te worden opgezocht. Langdurig draaien van motoren in de readybox is niet toegestaan.
 4. De modelvlieger moet er voor waken dat anderen geen hinder of gevaar ondervinden van draaiende motoren cq. propellers.
 5. In de pits moeten vliegtuigen en helikopters met draaiende motoren altijd worden vastgehouden.
 6. Vrij taxiën in, vanuit en naar de readybox is niet toegestaan, het toestel dient na het starten:
  1. opgenomen te worden, of
  2. worden vastgehouden bij bv. de staart totdat het toestel veilig buiten de pits is gebracht.
  3. Het frequentie bezit dient direct na het vliegen te worden verwijderd uit de frequentiekast/paal.

4 Vliegvoorschriften

 1. Volgens de voorschriften van gemeente Zoetermeer mag er gevlogen worden van 10.00 tot 21.00 uur van maandag t/m zaterdag. Op zondag van 12.00 tot 21.00 uur of tot zonsondergang, als deze eerder ondergaat.
 2. Het maximale aantal vliegtuigen wat zich gelijktijdig in de lucht mag bevinden is 3 (hierbij geldt dat het maximale aantal modellen waarvan de motor loopt, 3 bedraagt) Elektromodellen uitgezonderd.
 3. De modelvliegers dienen zich te houden aan de voorschriften en bepalingen opgenomen in de luchtvaartwet, regeling modelvliegtuigen.
 4. Deze bepalingen houden het volgende in:

  1. maximale vlieghoogte is 100 meter.
  2. maximaal toegestaan gewicht van een modelvliegtuig is 20 kg.
  3. Modelvliegtuigen met een verbrandingsmotor moeten zijn voorzien van een deugdelijke demper.
  4. De maximale geluidsproductie is 80 dB(A) op 7 meter, gemeten volgens FAI-regels.
  5. Een modelvliegtuig met een verbrandingsmotor, moet gecertificeerd zijn met een geluidsrapport.

  Voor niet gecertificeerde motorvliegtuigen geldt een vliegverbod.
  Minimale vlieghoogte buiten het start- en landing gebied is 10 meter, opstijgen en landen niet inbegrepen.

 5. Vliegen boven de hoofden van de toeschouwers, boven aangrenzende weg ,container/zitplaatsen en boven auto’s is ten strengste verboden.
 6. Motorvliegtuigen, die binnen de geluidsnorm vallen, maar geluid veroorzaken met een hoog irritatiegehalte (veel hoge tonen), kunnen ook een vliegverbod worden opgelegd.
 7. Modelvliegers houden zich buiten de landingsstrip op, in de nabijheid van de readybox, als niet daadwerkelijk wordt gevlogen.
 8. Nadat de modelvlieger een frequentie bezit in de frequentiekast/paal heeft geplaatst, begeeft hij/zij zich naar de readybox en neemt van daaruit een aanvang met de vlieghandelingen, deze worden eveneens daar beëindigd.
 9. Er mag alleen worden gevlogen binnen het gebied zoals aangegeven is op de plattegrond.
 10. Start en landing moet duidelijk aan de mede-piloten worden kenbaar gemaakt.
 11. Voordat de start en/of landingsbaan wordt betreden dient toestemming te worden gevraagd aan de mede-piloten.
 12. Helikopters dienen te starten en landen op de heli-hoover plaats zoals aangegeven is op de plattegrond.
 13. Modellen mogen niet over de readybox, de toeschouwers, wegen,container en bebouwing vliegen.
 14. Na het vliegen moet de zender worden uitgeschakeld en de antenne worden ingeschoven of verwijderd, een zgn, korte antenne moet altijd worden verwijderd. Lidmaatschapskaart gelijk uit frequentie kast/paal nemen.
 15. Bij gelijktijdige aanwezigheid van meerdere toestellen in de lucht kan (kunnen) de aanwezige terreincommissaris(sen) een, tijdelijk, vast vliegcircuit voorschrijven om de veiligheid te bevorderen.
 16. Per direct wordt een ieder door vliegleider aangesproken op zijn gedrag als dit in strijd is met de geldende regels en de veiligheid of overlast in het geding is. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen van de vliegleider zal direct overgegaan worden op het schorsen van het betreffende clublid. Discussie hierover is op het veld niet mogelijk. De clubkaart zal, in afwachting van de rapportage aan het bestuur, worden ingenomen en het clublid is met onmiddellijke ingang geschorst. Het bestuur neemt op grond van de rapportage, en nadat het clublid is gehoord, een uiteindelijke beslissing voor welke periode het clublid geschorst zal blijven.
 17. Elk incident dient aan (een lid van) het bestuur gemeld te worden. Bij het niet naleven van de meldplicht volgt automatisch een schorsing voor een nader vast te stellen tijd.
 • In geval van schorsing zal geen restitutie van (een deel) van de contributie plaatsvinden.
 • Conform de afspraken heeft de schorsing een minimale periode van 3 (drie) maanden.
 • Afhankelijk van de ernst van het incident, en bij herhaling, kan in het uiterste geval het clublid geroyeerd worden.

5 Indeling vliegterrein

 1. Piloten, die vliegen, staan bij elkaar op de readybox. Deze box wordt aangegeven door een pylon.
 2. Helikopter-vliegers staan tijdens hooveren en vliegen op de box voor heli-piloten.

6 Taakomschrijving Terreincommissaris

 1. Het toezien op naleving van het reglement.
 2. De terreincommissaris is gerechtigd, bij aanwezigheid van meerdere zenders die op dezelfde frequentie werken, een tijdslimiet aan het gebruik van de frequentie te stellen.
 3. De terreincommissaris rapporteert ernstige overtredingen aan het ZLC-bestuur.
 4. Meningsverschillen tussen terreincommissarissen en leden dienen aan het ZLC-bestuur te worden voorgelegd.
 5. Controleren op het ZLC lidmaatschap.
 6. Controleren of er geluidsrapporten aanwezig zijn.
 7. De daartoe door het ZLC-bestuur gemachtigde personen mogen het vliegexamen afnemen en het vliegbrevet ondertekenen.
 8. De daartoe door het ZLC-bestuur gemachtigde terreincommissarissen mogen de geluidsmetingen uitvoeren en de geluidsmeetrapporten ondertekenen. Er wordt gemeten volgens de FAI meetmethode.
 9. Motorvliegtuigen, die binnen de geluidsnorm vallen, maar geluid veroorzaken met een hoog irritatiegehalte (veel hoge tonen), kunnen ook een vliegverbod worden opgelegd.
 10. Beroep tegen een vliegverbod is schriftelijk mogelijk bij het ZLC-bestuur. De uitspraak van het bestuur is bindend.
 11. De terreincommissaris is herkenbaar aan een oranje jack.

7 Geluidsmeting volgens FAI
Voor radiobestuurde modellen mag het max. geluidsniveau niet meer bedragen, dan 80dB (A) op 7 meter afstand.(2 takt motoren). De ZLC hanteert daarnaast voor 4 takt motoren een maximaal geluidsniveau van 85 dB (A). Voor alle benzine motoren geldt een maximaal geluidsniveau van 89 dB. (A) Voor turbine motoren is een waarde nog niet bekend. Deze mogen vooralsnog niet met vol gas vliegen.
Het geluid moet op de volgende wijze worden gemeten:

 • Standaard meting

Het model wordt op een draaibaar platform geplaatst, 1.0 m boven de grond. De microfoon wordt op 7 m benedenwinds van het te meten model geplaatst, eveneens op 1.0 m boven de grond. Met de motor vol gas draaiend wordt het platform 360 graden gedraaid, waarbij op iedere 45 graden wordt gestopt, om een meting te verrichten. Het gemiddelde van de acht metingen wordt beschouwd als het geluisniveau van het model. Metingen zijn niet geldig, als de windsnelheid groter is dan 5m/sec (3-4 op de schaal van Beaufort). De metingen moeten boven kort gras worden uitgevoerd. Er mogen zich geen objecten, welke het geluid kunnen weerkaatsen, op minder dan 30 m afstand van het model of microfoon bevinden.

 • Versnelde meting

Een snelle check kan worden uitgevoerd met het model op de grond en de neus in de windrichting, met de motor vol gas draaiend. De geluidsmeter wordt op 3 m afstand en 30 cm boven de grond gehouden. Er wordt loodrecht op de vliegrichting ter hoogte van de motor en aan de uitlaatzijde gemeten.
Boven een hard oppervlak (bv tegels) is het maximum toegestane geluidsniveau 95 dB (A), boven gras 93 dB (A).

Huishoudelijk Reglement

Art 1 Doel
De Zoetermeerse Luchtvaartclub “Los van de Grond” stelt zich ten doel de luchtvaartgezindheid op te wekken en aan te wakkeren en in goede banen te leiden, alsmede de kennis van de luchtvaart te verbreiden en aan te kweken. Maar in het bijzonder is het streven er op gericht de leden te doen deelnemen aan de Modelvliegsport en eventueel aan andere takken van de luchtvaartsport.

Art 2 Middelen
Ter bevordering van dit doel kunnen onder meer de volgende middelen worden aangewend:
a. Het bouwen en beproeven van en het experimenteren met modelvliegtuigen.
b. Het deelnemen aan en organiseren van wedstrijden met modelvliegtuigen.
c. Het houden en organiseren van lezingen, filmvoorstellingen, cursussen, vergaderingen, excursies en tentoonstellingen.
d. Het deelnemen aan de door de afdeling Modelvliegtuigsport van de KNVvL georganiseerde luchtvaartdagen, luchtvaartkampen en club wedstrijden met modelvliegtuigen.
e. Het aan de leden ter lezing geven van luchtvaartlectuur.

Art 3 Leden
De clubleden worden onderscheiden in juniorleden, seniorleden en aspirant-leden. Alle leden van de ZLC zijn tevens lid van de KNVvL.

Juniorleden: zij die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, doch nog niet die van 18 jaar.

Seniorleden: zij die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Aspirant-leden: elke nieuwe aanmelding wordt, op datum van binnenkomst, geregistreerd op een wachtlijst en binnen het voltallige ZLC Bestuur gecommuniceerd. Het bestuur beslist aan de hand van de ruimte in de ledenlijst of toelating mogelijk is. Om kennis te maken met elkaar en de clubafspraken wordt je, na het voldoen van het contributie inclusief inschrijfgeld, eerst toegelaten als aspirant-lid voor een periode van minimaal 6 tot maximaal 12 maanden. Na goedkeuring van het ZLC bestuur en in overleg met het aspirant-lid volgt daarna een definitief Junior of Senior ZLC Lidmaatschap.

Donateurs: zij die de club met een bedrag van minimaal €25,- per jaar willen steunen.

Ereleden: zijn zij die gedurende langere tijd zich buitengewoon ingespannen hebben voor de club. Zij worden door het bestuur gekozen. Een erelid betaalt, zolang hij lid wenst te blijven, geen jaarlijkse clubcontributie.

Art 4 Contributie
Alle junior- en seniorleden moeten de door die vereniging vast te stellen contributie betalen. De contributie moet vóór het begin van het verenigingsjaar rechtstreeks aan de ZLC worden voldaan.
In het jaar van toetreding wordt deze contributie verhoogd met inschrijfkosten. De contributie bestaat uit 2 delen t.w. clubcontributie en KNVvL contributie. Beide contributies moeten rechtstreeks aan de ZLC worden voldaan. De ZLC draagt zorg voor het afdragen van de KNVvL contributie. De betaling dient te geschieden vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar en wel op IBAN: NL45ABNA0625571568 ten name van Z.L.C. Los van de grond te Zoetermeer. Indien de verschuldigde contributie niet op 1 dec. op rekening van de ZLC staat, zal de ZLC het betreffende lidmaatschap beëindigen met onmiddellijke ingang.

Art 5 Inschrijfgeld
Junior-, senior- en aspirant-leden betalen bij toetreding tot de club €10,00 inschrijfgeld.

Art 6 Lidmaatschap
Bij toetreding wordt men lid voor het lopende verenigingsjaar (kalenderjaar).
Het Junior en Senior lidmaatschap wordt automatisch van jaar tot jaar verlengd.
Wanneer men vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar heeft opgezegd houdt het lidmaatschap op met ingang van het nieuwe verenigingsjaar (kalenderjaar).

Art 7 Bestuur
Het bestuur bestaat uit minstens 3 en hoogstens 9 leden.
Het bestuur moet minimaal de volgende functies omvatten:
voorzitter, secretaris, penningmeester.
De bestuursleden hebben zitting voor 2 jaar, jaarlijks treedt de helft van het bestuur af volgens een rooster, zij zijn onmiddellijk herkiesbaar.
Is het aantal bestuursleden oneven, dan zal het ene jaar de helft van het aantal naar boven en het andere jaar de helft van het aantal naar beneden worden afgerond.
De dagelijkse leiding van de club berust bij de voorzitter, secretaris, penningmeester en de bouwleider.
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit noodzakelijk acht, doch tenminste éénmaal per twee maanden, en ook wanneer ten minste de helft van het aantal leden dit wenst.
Alle besluiten ter vergadering worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
De voorzitter brengt op de jaarlijkse Algemene Vergadering de genomen bestuur besluiten ter kennis van de leden.

Art 8 Jaarvergadering
Tenminste éénmaal per jaar, zo mogelijk in de maand januari, wordt een Algemene Jaarvergadering uitgeschreven.
Hiervoor worden alle junior- en seniorleden uitgenodigd.
De agenda, vergezeld van de oproep, moet tenminste 7 dagen van tevoren worden verzonden en onder andere de volgende punten bevatten:
a. Bestuursverkiezing.
b. Verkiezing Kascontrole-commissie.
c. Notulen vorige vergadering.
d. Jaarverslag van de secretaris en jaarverslag van de penningmeester.

Stemrecht hebben die leden die ten minste 3 maanden Junior of Senior lid zijn.
De verkiezing geschiedt bij acclamatie of schriftelijk.
Wanneer bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen heeft herstemming plaats tussen de personen die de meeste stemmen op zich verenigden.
Is ook daarbij geen meerderheid verkregen dan beslist het lot.

Art 9 Verslag
Van de Jaarvergadering wordt een verslag door de secretaris gemaakt.

Art 10 Kascontrole-commissie
Op de Algemene Jaarvergadering wordt uit de leden een commissie van 3 personen gekozen die tenminste éénmaal per jaar de boeken en bescheiden van de penningmeester controleert en hiervan aan de leden verslag uitbrengt tijdens de Algemene Jaarvergadering.

Art 11 Terrein bepalingen
Alle bepalingen en voorwaarden die door derden (o.a. Gemeente) worden gesteld, zullen in een Terrein-reglement worden vastgelegd en bij het Huishoudelijk-reglement gevoegd.
Overtreding van de bepalingen die in het Terrein-reglement zijn vastgelegd, kunnen tot schorsing en ontzegging van de toegang tot een terrein leiden, tenzij het bestuur of de ledenvergadering zulks anders beslist.
Het is Junior en Senior leden toegestaan om incidenteel een introducé mee te nemen die wil vliegen. De introducé dient in het bezit te zijn van een geldig KNVvL-lidmaatschapkaart en brevet. Het betreffende lid is verantwoordelijk voor de introducé en dient zich vooraf te melden bij het bestuur of de aanwezige terreincommissaris.

Art 12 Slotbepaling
Voor alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, zo nodig na overleg te hebben gepleegd met het afdelingsbestuur Modelvliegtuigsport van de KNVvL.

Behandeld en goedgekeurd in de oprichtingsvergadering die plaats vond op woensdag 4 april 1979 in het “Kruispunt” aan de Osylaan 2 te Zoetermeer.
Opnieuw vastgesteld door de Algemene Jaarvergadering gehouden op 10 maart 2000.
Opnieuw vastgesteld door de extra ledenvergadering gehouden op 12 januari 2001.
Opnieuw vastgesteld door de ALV gehouden op 11 mei 2007.

Opnieuw vastgesteld door de ALV gehouden op 26 febr.2010.
voorzitter: J.A. Fioole secretaris: C. de Jonge