Algemene Ledenvergadering – Vrijdag 18 maart 2016

Hierbij nodig ik alle LEDEN uit voor de Algemene Ledenvergadering van de ZLC

Algemene Ledenvergadering

Wanneer:  vrijdag 18 maart 2016
Tijd: 20.00 uur
Plaats: buurthuis Buytenrode,
Cesar Franckrode 60 te Zoetermeer.

De leden ontvangen de vergaderstukken per e-mail.
Heeft u deze stukken nog niet ontvangen? Mail dan even de secretaris.
Na de ALV biedt het bestuur u een drankje aan !

Met vriendelijke groet,
Guus Keuss (secretaris, wnd voorzitter )