Huishoudelijk Reglement

Waar veel mensen samen hun hobby bedrijven en plezier maken, zijn gezamenlijke afspraken de basis van een harmonieus verenigingsleven. Daarom hebben...