Vooraankondigng Algemene Leden Vergadering

Het bestuur nodigt u allen uit voor een Algemene Leden Vergadering op 1 september 2017.
Circa twee weken voor de ALV ontvangt u de definitieve agenda.

De agenda omvat in elk geval:
– Het deel van de financiën dat alsnog door de Kascommissie moet worden goedgekeurd.
– Keuze en installatie van nieuwe bestuursleden : secretaris, voorzitter e.a.

Het Bestuur