Tag archieven: contributie

Contributie

Contributie ZLC 2019

Bestaande leden 2019 Senior

(per 1-1-2019

18 jaar of ouder)

Junior

(per 1-1-2019

jonger dan 18 jaar)

Deelnemer NK drone racen 

(per 1-1-2019

inclusief KNVvL lidmaatschap)

Deelnemer NK drone racen 

(per 1-1-2019

Al in bezit KNVvL lidmaatschap zelf of via andere club)

Contributie ZLC €17,50 €17,50
Contributie KNVvL €50,- €26,-  €50,-
 Donateurschap  €17,50 €17,50
Bijdrage NK Droneracen €32,50 €32,50
Totaal €67,50 €43,50 €100,00 €50,00

Contributie

De contributie bestaat uit 2 delen t.w. clubcontributie en KNVvL-contributie. Beide contributies moeten rechtstreeks aan de ZLC worden voldaan. De ZLC draagt zorg voor het afdragen van de KNVvL contributie. De betaling dient te geschieden vóór 1 november voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar op IBAN: NL45ABNA0625571568 ten name van Z.L.C. Los van de grond te Zoetermeer. Indien de verschuldigde contributie niet op 1 dec. op rekening van de ZLC staat, zal de ZLC het betreffende lidmaatschap beëindigen met onmiddellijke ingang.

Deelname NK Droneracen 2019

De deelname aan bestaat uit 3 delen t.w. het donateurschap van de ZLC, de KNVvL contributie en de bijdrage aan het NK Droneracen. Voor deelnemers die al een KNVvL lidmaatschap hebben via een andere KNVvL Modelvliegclub of individueel is er een aparte optie. De betaling voor deelname is via de directe link op het aanmeld formulier VOORAF te voldoen. Zonder volledig ingevuld inschrijfformulier en juiste betaling is deelname aan het NK Droneracen 2019 niet mogelijk.